Lidé jsou zneklidněni. Nevědí, co se děje. Z obav před kontaminací vody neznámými látkami oznámili znečištění řeky úřadům už v úterý. „Smrad je cítit už čtvrtý den. První den jsem se pozvracel,“ řekl včera Deníku Mostečan Miroslav Zapletal, který má zahrádku u řeky v obci Želenice.
Státní podnik Povodí Ohře včera oznámil, že v řece je málo kyslíku a hrozí úhyn živých organizmů. Vedení podniku ve 14 hodin nařídilo dopouštění řeky z nechranického přivaděče, aby vodu v Bílině naředilo. Je to výsledek jednání s Chemopetrolem, který modernizuje svou čističku. Firma tvrdí, že musela na 81 dnů odstavit jednu technologickou část. Do řeky teče více odpadních vod. Na mimořádný režim má firma povolení. Trvá na tom, že vodu hlídá a plní všechna zákonná ustanovení. Zahrádkář Stanislav Hebr se rozčiluje. Běla opět páchne. „Je z toho smradlavá stoka,“ říká Hebr.
Pod ním, na břehu řeky v Želenicích, leží centimetrová vrstva černé břečky. Podle Hebra by státní orgány měly celou věc vyšetřit a viníka potrestat. Vadí mu, že na úřadech, kam volal, nic nevěděli. „Příště budu volat do Německa, aby o tom napsali němečtí novináři,“ zvolá. Podle něj k podobnému znečištění dochází už třetím rokem.
Miroslav Zapletal se obává, že mu uschne zahrada. „Pokud se kvalita vody do zítřka nezlepší a dojde mi zásoba v sudu, vezmu kanystry a budu pro vodu jezdit ke studánce dva kilometry daleko,“ zlobí se zahrádkář. Špinavá řeka podle něj smrdí jako před třiceti lety. Ještě před pár dny prý bylo vidět na dno.
„Čekáme na výsledky rozboru vody,“ řekl Deníku dvě hodiny před tím říční dozorce Tomáš Novotný.
„Já bych nyní z řeky vodu na zalévání nebral a raději bych počkal,“ říká Deníku do telefonu Jindřich Břečka, technicko-provozní ředitel státního podniku Povodí Ohře. Domnívá se, že zdraví lidí není ohroženo. Nepředpokládá také, že by se v řece někdo koupal. Podle jeho optimistického odhadu by dnes měla být voda lepší.
Od včerejška běží na vyšší výkon čerpací stanice Straná. Do řeky vhání každou vteřinu 500 litrů povrchové vody z pomocného zdroje. „Toto množství by mělo pomoci vodu v řece naředit. Zatím ale nevíme, co to udělá, protože množství vypouštěných odpadních vod je značné,“ dodává Břečka.
Ve středu jednal krajský úřad s Chemopetrolem, který rekonstruuje svou čističku, o zhoršení kvality vody v řece. „Z jednání vyplynulo, že Chemopetrol neporušil stanovené podmínky, ale aktuální situace kvality vody na toku řeky Bílina vyžaduje přehodnocení a přijetí doplňkových opatření, a to zejména v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, vysoká teplota vody v řece Bílině a nízký stav vody,“ sdělil mluvčí firmy Pavel Veselý. Podnik včera začal monitorovat kvalitu vody na nově stanoveném místě. „Stav se bude průběžně sledovat a vyhodnocovat,“ dodal mluvčí. Podle něj firma na nepříznivé změny podmínek neprodleně reaguje tak, aby škody na životním prostředí byly minimální.

Zelení mají pohotovost

Strana zelených vMostě včera oznámila , že je velmi znepokojena situací na řece Bílina. Její zástupci si udělali svůj průzkum.
„V okolí řeky je cítit zápach aromatických látek a řeka vykazuje silné znečištění mechanickými částicemi, pravděpodobně kalem. Požadujeme rychlé a důsledné šetření scílem vyloučit či potvrdit podezření dotčených obyvatel na znečištění řeky rizikovými látkami,“ sdělil Deníku Petr Klepiš, místopředseda mostecké organizace Strany zelených. Dodal, že Strana zelených bude situaci na řece nadále sledovat.

Oficiální vyjádření

CHEMOPETROL, a.s. v roce 2007 zahájil realizaci významných investičních akcí na úseku biologické čistírny odpadních vod, kterými plní své závazky vyplývající z platné legislativy na ochranu povrchových vod a z rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.
Realizace této investice byla pečlivě připravena tak, aby v co nejmenším měřítku omezila normální provoz čistírny. Přesto bylo nutno odstavit na 81 dnů jednu technologickou část čističky. V souladu s platnými normami CHEMOPETROL a.s. požádal příslušné veřejnoprávní orgány o schválení omezeného provozu ČOV. Žádost byla řádně projednána s veřejnoprávními vodohospodářskými orgány a rozhodnutím krajského úřadu o „Změně povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových po dobu rekonstrukce ČOV“ ze dne 12.6.2007 byl mimořádný provoz ČOV s přesným stanovením podmínek SCHVÁLEN.
Na základě tohoto povolení CHEMOPETROL a.s. zahájil plánované rekonstrukce technologie čistírny za splnění povinnosti monitoringu kvality vod na toku řeky Bílina v souladu s ustanovením výše uvedeného rozhodnutí. Všechny stanovené podmínky pro mimořádný provoz čistírny byly ze strany CHEMOPETROLU a.s. plněny.
Dne 18.7.2007 byl CHEMOPETROL a.s. vyzván krajským úřadem k jednání ve věci zhoršeného stavu kvality vod na toku řeky Bílina. Z jednání vyplynulo, že CHEMOPETROL a.s. sice neporušil stanovené podmínky, ale aktuální situace kvality vod na toku řeky Bílina vyžaduje přehodnocení a přijetí doplňkových opatření, a to zejména v důsledku nepříznivých klimatických podmínek (vysoká teplota vody v řece Bílině a nízký stav vody).
Na základě výsledků tohoto jednání začal CHEMOPETROL a.s. dne 20.07.2007 monitorovat kvalitu vody v Bílině na nově stanoveném odběrovém místě a na základě výsledků ještě téhož dne ve smyslu platného „Nařízení předběžných opatření“ ze dne 19.7.2007 požádal Pohodí Ohře o spolupráci při řešení vzniklého nepříznivého stavu. Na základě tohto jednání byla Chemopetrolem objednána výpomocná dodávka povrchové vody z nechranického přivaděče. Stav se bude průběžně sledovat a vyhodnocovat.
Jak vyplývá z výše uvedeného, ze strany Chemopetrol a.s. jsou průběžně plněna všechna zákonná ustanovení a na nepříznivé změny podmínek je neprodleně reagováno tak, aby škody na životním prostředí byly minimální.

Pavel Veselý, CHEMOPETROL, a.s.