Rekreační areál Benedikt je bývalá uhelná šachta, která prošla v druhé polovině 20. století rozsáhlou rekultivací. Od zahájení napouštění vytěženého lomu letos uplyne 50 let. Jáma se začala plnit vodou z řeky Ohře počátkem července 1973. Byla to tehdy velká sláva, na kterou přijelo vedení generálního ředitelství Severočeských hnědouhelných dolů, ONV, OV KSČ i ROH.

Téměř dvacetihektarová vodní nádrž s ostrovem uprostřed a s lesíky na vnějších terasách se stala učebnicovým příkladem obnovy zničené krajiny. Areál se měl proměnit ve výstavní rekreační zónu. V plánu byla dokonce skokanská věž, která ale nakonec nevznikla. V době komunistické totality Benedikt proslul také jako středisko vodních sportů a zázemí pro kempování fanoušků z NDR, kteří do Mostu jezdili na automobilové závody. Na Benediktu se kdysi scházeli i nudisté. Město Most v 90. letech Benedikt přebudovalo na dvě menší vodní plochy, protože vody ubývalo kvůli netěsnostem a výparům. Součástí úprav byla výstavba hřišť. Nyní se dokončuje rekonstrukce letního amfiteátru.

Sobotní trh v Mostě, ráno 8. dubna.
Sobotní trh v Mostě je na novém místě. Nabízí domácí produkty za zajímavé ceny

Tato rekreační oblast vznikla vlastně šťastnou shodou okolností. Existoval totiž plán další těžby. „V podloží uhelné sloje se vyskytovaly jíly bohaté na hliník a titan. Od původního záměru jejich průmyslového využití se však upustilo," píše v publikaci Proměny Mostecka lesní inženýr Stanislav Štýs, který se na rekultivaci podílel. Zahlazení stop po šachtě, kterou se s vodou podařilo i zalesnit, hodnotí Štýs jako mimořádně úspěšné.