„Policisté kontrolovali dodržování stanovené rychlosti, dodržování pravidel silničního provozu na železničních přejezdech, sledovali, jak řidiči dodržují předepsaný způsob jízdy, zda při řízení netelefonují, jestli jsou osoby ve vozidlech řádně připoutané a děti v zádržných systémech. Hlídky se zajímaly i o to, v jakém technickém stavu motorová vozidla jsou,“ vypočítala policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Kontroly odhalily 45 přestupků. Řidiči si za 38 z nich odnesli pokuty ve výši 19 600 korun. Sedm přestupků bude předáno do správního řízení. „Jedenáct řidičů porušilo stanovenou rychlost, pět osob nebylo připoutáno, v jednom případě nebyl užitý zádržný systém, jedno vozidlo mělo nevyhovující technický stav, dva řidiči neměli řidičská oprávnění, jeden řidič řídil bez řidičského průkazu a čtyři motoristé nepředložili doklad o pojištění odpovědnosti,“ upřesnila mluvčí Světláková. Dopravní policisté také odhalili osobu pod vlivem návykové látky a jednoho hledaného.