Stihla-li již čtenářům naskočit upomínka za překročení výpůjční lhůty, stačí, když knihy v tomto týdnu přinesou a vrátí je na pultě ve vstupní hale. Knihy lze dokonce poslat poštou na adresu knihovny: Soukenická 982, 436 01 Litvínov.

„Celá upomínka bude prominuta tehdy, pokud čtenář vrátí všechny zapůjčené knihovní jednotky,“ informovala vedoucí dospělého oddělení Michaela Hrabinská.

Amnestie trvá do pátku 3. května s výjimkou středečního státního svátku 1. května, kdy je knihovna uzavřena.