Jak bývá dobrým zvykem, členové si zvou na besedy známé osobnosti. Tentokrát to byla kastelánka Hana Krejčová ze zámku Jezeří, ležícím nad Horním Jiřetínem a Černicemi.

Nehovořilo se jen o zámku, jeho historii nebo budoucnosti, ale také o současném stavu přírody nebo životního prostředí.