Vstup byl zdarma. Setkání skončilo opékáním vuřtů za doprovodu kytary a trampských písní. Akci připravila koordinační skupina Komunitního plánu města Mostu – Rodina, děti, mládež za podpory komise prorodinných aktivit a sociálních služeb města Mostu.