Parkoviště kapacitně již nestačilo a nevyhovovalo zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Proto bylo v prosinci roku 2006 rozhodnuto o terénních úpravách zakoupené parcely před věznicí Bělušice. Na stavbu bylo vydáno ještě v prosinci tohoto roku ohlášení Stavebním úřadem Města Mostu. Pracovní činnost byla zahájena 5.1.2007 a veškeré práce dokončeny 13.8.2007. Úpravy byly provedeny svépomocí odsouzenými v rámci jejich zaměstnávání a bylo odpracováno celkem 1835 hodin. Věznice tak zároveň vytvořila podmínky pro zaměstnávání dalších odsouzených v rámci svého provozu. Stavební činnost byla dozorována v souladu s platným stavebním zákonem zaměstnanci věznice Bělušice. Státnímu rozpočtu bylo ušetřeno cca 350 tis. Kč v nákladech za služby a další náklady účtované při dodávkách od cizích firem (přesun hmot, zisk, vedlejší rozpočtové náklady, ostatní provozní náklady atd.).