Samotný rekvalifikační kurz započalo 12 odsouzených. Dva z nich byli podmíněně propuštěni na svobodu a tak jej ukončilo 10 odsouzených. Podmínkou k zařazení byla ochota absolvovat intenzivní kurz Malířské, lakýrnické a natěračské práce v četnosti 5 dní v týdnu, 6 hodin denně v celkové délce 3 měsíce a samozřejmě zájem o práci v oboru po propuštění. Další důležitou podmínkou byla zdravotní způsobilost. Z převzatého osvědčení není zřejmé, že bylo získáno ve výkonu trestu a po návratu do občanského života může pomoci při uplatnění na trhu práce. Kurz začal v měsíci dubnu a praktickou i teoretickou výuku zajišťovala Střední škola technická v Mostě-Velebudicích a realizátorem projektu byla Koalice Šance do které mimo jiné subjekty patří i Sdružení pro probaci a mediaci v justici a Vězeňská služba ČR. Sdružení pro probaci a mediaci v justici je také příjemcem dotace z Evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR. Projekt byl zahájen v roce 2005, bude ukončen v příštím roce a je zaměřen na pomoc lidem před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Projekt je realizován ve věznicích Bělušice, Jiřice a Vinařice v celkovém rozpočtu 12 milionů korun. „Po mém propuštění budu mít daleko snazší cestu při získání pracovního uplatnění. Po dobu trvání tohoto kurzu jsem každopádně udělal hlavně něco sám pro sebe. Tuto dobu jsem hlavně věnoval užitečné práci, při které mě příjemně utekl čas, který bych zřejmě odflákl na ubytovně. Jsem přesvědčen o tom, že pokud se nyní budu ve zdejší věznici ucházet o zaměstnání, tak to bude úspěšné,“ uvedl Odsouzený Jiří Kočiš, který kurz absolvoval