Úspěšným absolvováním kurzu se naučí například přípravě práci na omítkách, zhotovení nástěnných maleb, dekorativní dovednosti, štukatérské práce a tapetování. Kritériem pro zařazení do kurzu byla ochota absolvovat kurz intenzivně po dobu tří měsíců, zájem o tuto práci po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a samozřejmě zdravotní způsobilost. Absolvování kurzu pomůže odsouzeným, kteří se po výstupu z výkonu trestu zařadí co nejdříve do běžnho pracovního procesu. Odsouzení tak dostali šanci zýšit si svou kvalifikaci. Získáním osvědčení o absolvování se otevřou možnosti, díky kterým budou mít snadnější přístup na trh práce. Zahájení kurzu se zúčastnil za projekt Šance Kateřina Malá, petra Scheinerová a mistr, který povede teoretickou a praktickou přípravu Petr Kašpárek.