Na obě varianty je potřeba několik desítek milionů korun, které město ve své pokladně nemá. Provoz a údržba bazénu ročně spolyká několik stovek tisíc korun, aby mohl pro návštěvníky fungovat sveškerými službami a komfortem.

Bez větší rekonstrukce se však provoz bazénu neobejde a problémy budou přetrvávat dál. „Trápí nás hlavně zateplení bazénu. Stávající prosklení je třicet let staré, což je na něm ipoznat. Dalším velkým problém je vzduchotechnika. Regulace vzduchu vhale není optimální,“ vysvětlil vedoucí SPORTaS Jiří Hrabinský.

„Bazén je sice starý, ale neustále pod kontrolou. Každoročně během odstávky investujeme do údržby čtyři sta tisíc korun,“ doplnil Jiří Hrabinský. Vsoučasné době stojí město před rozhodnutím, zda bazén postavený vroce 1973zrekonstruovat za desítky miliónů korun, nebo postavit zcela nový. „Rozhodnout se můžeme, až budeme znát studie na rekonstrukci ina výstavbu nového bazénu. Jde především oporovnání nákladů,“ uvedl Jiří Hrabinský.

Sčástkou na studii by měl počítat letošní rozpočet společnosti. Další otázkou je, kde by měl případně nový bazén stát. Uvažuje se odvou místech. Jednak by mohl být vareálu koupaliště na Koldomu. Tam už je nová cirkulace vody, která by se dala využít ipro bazén. Tím by došlo ke snížení nákladů na stavbu bazénu.

Druhý návrh je spojení bazénu se zimním stadionem.