Severočeské doly nyní musí požádat o výjimku Správu chráněné krajinné oblasti (CHKO) Labské pískovce, aby mohly chráněné živočichy přemístit zvýsypky jinam. Pokud ji získají, budou moci Pokrok rozšířit.

Deník vlastní vyjádření OBÚ ve věci údajného překročení limitů u výsypky Pokrok. „Rozhodnutí ze 23. 1. 2004 o povolení hornické činnosti vrozsahu dokumentace není vrozporu súzemním plánem,“ uvedl vdopise OBÚ a dodává. „Územní ekologické limity představují proveditelné řešení výsypky Pokrok, který vždy respektoval postupy výsypek lomu Bíliny.“

Vladimír Budinský, mluvčí Severočeských dolů sdělil, že verdikt OBÚ vMostě je rozhodují a snad konečný. „Nyní necháme vysbírat všechny obojživelníky a upravíme podloží. Není možné, abychom zasypali vodní plochy.“

Snázorem OBÚ se ale neztotožňuje ministerstvo životního prostředí (MŽP) a ekologická organizace Greenpeace. Odkazují na hranici stanovenou vládou ČR zroku 1991. „Tato linie omezení těžby a výsypek uvedené vpříloze byly a nadále jsou závazné pro příslušný OBÚ,“ uvedl Jakub Kašpar, mluvčí ministerstva životního prostředí.

„Obvodní báňský úřad porušení krajského územního plánu i usnesení vlády zkusil zamést pod koberec,“ dodal Jan Rovenský zGreenpeace. Podle něj úřad pochybil už svým rozhodnutím zroku 2004. Greenpeace nyní zvažuje další právní kroky. Včetně možného podání trestního oznámení ze zneužití pravomoci veřejného činitele.

MŽP na nezákonný stav upozornilo OBÚ už vpolovině srpna. „Slib předložit řešení současného protiprávní stavu však představitelé OBÚ vMostě dosud nesplnili,“ sdělil Jakub Kašpar.

Severočeským dolům zakázala ČIŽP výsypku dále rozšiřovat. Těžební společnost neměla výjimku ze zákona o ochraně přírody, protože vmístě výsypky žijí chránění živočichové. Podle ekologů několik druhů žab, ještěrky či užovka. Za to hrozí Severočeským dolům pokuta. Inspekce nyní shromažďuje potřebné dokumenty. O případném udělení pokuty se rozhodne během listopadu.

Těžební společnosti zákaz přináší obrovské problémy. „Udělali jsme několik technických opatření, ale už bychom potřebovali sypat,“ sdělil Vladimír Budinský. Podle něj budou nejspíše moci rozšířit výsypku až vdruhé polovině listopadu. Pokud však získají výjimku od CHKO Labské pískovce. Jednání proběhnout příští týden ve středu.