Stroj odstraňuje průmyslové kaly ze dna vodních ploch. Může pracovat jako čerpadlo, když chybí zdroj elektřiny. Dokáže čistit i koryta řek od naplavenin a vegetace, například od rákosu. Jako plavidlo je registrováno u státní plavební správy.