Z fondu Lidské zdroje a zaměstnanost, se snaží kraj získat prostředky na financování azylových domů. Necelých 13 milionů chce rozdělit mezi azylové domy v Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku, Lovosicích na Litoměřicku a v Žatci na Lounsku. Kraj poskytuje do konce příštího roku finance pro azylové služby v některých městech, včetně Mostu. Všechny organizace ale nepokryje.

Lidem v obtížné životní situaci, kteří se potýkají se ztrátou bydlení, pomáhá v Mostě a okolí hned několik charit a neziskových organizací. Oblastní charita Most provozuje více zařízení. Patří mezi ně noclehárna pro plnoleté muže a ženy v Duchově, která zajistí lidem v krizové situaci přenocování a podmínky pro osobní hygienu, či azylové domy v Oseku a Duchově. Ty poskytují lidem bez přístřeší ubytování na přechodnou dobu a sestavení plánu pro znovuzačlenění do společnosti. Další nabízenou službou Oblastní charity Most je pak azylový dům pro matky s dětmi v Oseku.

Pobytovou službu pro ženy a matky s dětmi v tísni také poskytuje v Mostě Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko sociální pomoci v Mostě.

Při ztrátě bydlení dále pomáhá občanské sdružení K srdci klíč. V Mostě nabízí pobytové služby v azylovém domě pro muže a v noclehárně ambulantní služby. Všechny výše uvedené organizace poskytují také poradenství. „Prostředky čerpáme z ministerstva práce a sociálních věcí. Když o peníze žádáme, nevíme, kdy a jestli vůbec je dostaneme. Pokud bychom měli jistotu financování, mohli bychom si třeba dovolit ohodnotit lépe zaměstnance," uvedl předseda sdružení Karel Komárek.

Problémy s financováním sociálních služeb měl Ústecký kraj několik let. Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo pro loňský rok 130 milionů korun, ještě v červnu 2011 nebylo jasné, že peníze v rozpočtu najde.