Zastupitele se pokoušeli přesvědčit o přijetí návrhu i někteří provozovatelé heren. „Lidé, kteří pobírají dávky, k nám nechodí. Nemůžeme suplovat policii, ale můžeme s ní ale spolupracovat. Také dokážeme ohlídat, aby nehráli mladiství a podnapilí," řekla Petra Švejdová.

S černými hernami si policie poradí

Dalším argumentem opozičních zastupitelů i provozovatelů heren jsou takzvané černé herny, které by podle nich v případě absolutního zákazu vznikaly.

„Existuje riziko provozování nelegálních heren, ale stát a jeho represivní složky mají dostatek legislativních a donucovacích prostředků, aby si s tímto problémem poradily," vysvětlila místostarostka Erika Sedláčková a dodala, že při případném vzniku soukromé herny by byla těžko utajená a vyloučila její dlouhodobé fungování.

Peníze z hazardu chybět nebudou

Zastupitelka Květuše Helmichová se obává, zda bude město schopné dále podporovat sportovní aktivity a další činnosti, které financovalo z prostředků z hazardu. To byl podle autorů návrhu vyhlášky jeden z důležitých podnětů k jeho vzniku. „Rozpočet na příští rok už s těmito penězi nepočítá," uvedl Milan Šťovíček.

Podle zastupitele Roberta Kysely je prohibice pouhým strkáním hlavy do písku. „Myslím si, že stoprocentním zákazem se jen zbavujeme odpovědnosti a ukazujeme na svou neschopnost," uvedl.