Co je přednější? Zdraví lidí, nebo podnikání? Spor o hluk z autodromu se prohlubuje. Už se do něj zapletli i úředníci Ústeckého kraje. Zrušili první pokutu, kterou město Most letos uložilo mosteckému autodromu za porušení protihlukové vyhlášky. Podle kraje, jenž uznal protest závodiště, je sankce neoprávněná. Mostečany, kteří už tři roky veřejně kritizují nadměrný hluk z motoristického areálu, verdikt zklamal.

Vyhláška proti hlukuPlatí od dubna pro městskou část Souš. Zákaz hlučných činností platí o státních svátcích po celý den, o nedělích po 12. hodině a v ostatních dnech po 18. hodině.

„Rozhodnutí krajského úřadu nás překvapuje,“ reagoval zástupce spolku Zdraví pro Most Martin Martinovský. Občanská iniciativa, jediná svého druhu v okrese, trvá na tom, že autodrom opakovaně porušuje vyhlášku a obtěžuje obyvatele obytných zón v okolí hlučností prokazatelně překračující zákonné limity.

Podle vedení autodromu krajský úřad svým rozhodnutím potvrdil, že vyhláška je protiprávní. Proti tomu se ohradil mostecký primátor Jan Paparega. „Jediný orgán oprávněný k přezkumu zákonnosti je nezávislý soud,“ sdělil.

Rozhodnutí kraje radnice analyzuje. Co udělá pak, ještě neoznámila. Podle primátora město zřejmě požádá ministerstvo vnitra, aby verdikt kraje přezkoumalo. Bylo to právě toto ministerstvo, které vyhlášku před jejím vydáním prověřilo a nemělo s ní problém.

Úřad zastavil správní řízení

Město udělilo autodromu pokutu 35 tisíc korun za to, že v neděli 2. dubna od 12 do 18 hodin rušil část obyvatel žijících v okolí areálu hluk z vozidel při volných jízdách na velkém závodním okruhu. Krajský úřad jako nadřízený orgán sankci neuznal a 3. listopadu zastavil i správní řízení, které město s autodromem vedlo. Další zahájená řízení dosud neskončila.

Podle advokáta Petra Zacha, který autodrom zastupuje, by měl krajský úřad zrušit všechny chystané pokuty. „Nepředpokládáme, že by se argumenty odvolacího orgánu při posuzování dalších případů údajného porušení protihlukové vyhlášky měnily,“ konstatoval. Město podle něj nezajistilo objektivní důkazy a jako svědky vyslechlo pouze odpůrce autodromu.

„Krajský úřad se zcela ztotožňuje s námitkami mosteckého autodromu a v tomto smyslu bylo vydáno i rozhodnutí,“ komentovala první verdikt mluvčí úřadu Lucie Dosedělová. Podle ní bylo námitek několik. Například, že by jako podklad míry hluku mělo sloužit hlavně odborné měření. Městská vyhláška to ale nevyžaduje. Stačí jí fakt, že lidi ruší hluk. Od léta navíc radnice využívá ke svědectvím jako podpůrný argument odborné měření hlučnosti u autodromu, které zjišťuje překračování limitů.

Zástupci autodromu považují podporu od kraje za důležitý posun v celé kauze a nadále tvrdí, že vyhláška je nelegální, účelově zaměřená proti autodromu a nebere v potaz další rušivé činnosti, jako je sekání trávy či silniční doprava. „Vyhláška jako podzákonná norma si osobuje právo regulovat činnosti, které řeší zákon,“ uvedl advokát Zach.