„Naše společnost vítá rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, který zamítl žalobu Huličkových jako nedůvodnou. Je to v souladu s naším přesvědčením o tom, že provoz autodromu je úředně schválen a že autodrom slouží k účelům, k nímž byl v minulosti vybudován,“ reagoval mluvčí společnosti Autodrom Most Jan Foukal. Z rozhodnutí podle něj také vyplývá, že činnost společnosti je v souladu s platnou legislativou.

Rozsudek není pravomocný. Manželé, kteří bydlí v Souši u autodromu, se mohou odvolat ke krajskému soudu. „Stoprocentně se odvoláme,“ řekl Hulička. Dodal, že verdikt je zklamal. „Nejsme s tím spokojeni. Mysleli jsme si, že bude provedeno místní šetření a budou vyslechnuti svědci,“ uvedl. Podle něj je z kolaudačního rozhodnutí z roku 1984 zřejmé, že autodrom byl zkolaudovaný za podmínky, že nebude porušovat hygienické normy a předpisy. „Naše žaloba je opodstatněná,“ řekla Huličková. Manželé si přejí, aby odvolací soud zasedl co nejdříve. Doufají také, že krajský soud v probíhajících správních řízení rozhodne o porušení předpisů autodromem.

Okresní soud uznal, že úřady umožnily stavbu autodromu a jeho činnost. Manželé namítali, že občanský zákoník je má chránit před nepřiměřeným zásahem souseda a omezením jejich vlastnických práv. Měli na to úřední měření potvrzující překračování zákonného limitu pro hluk a řadu svědků.

Autodrom u soudu popíral, že by hluk z jeho činnosti pronikal na pozemek manželů v „míře nepřiměřené místním poměrům a že by podstatně omezoval obvyklé využívání pozemků“.

Soudkyně Ludmila Vlčková vycházela z nově zavedené zvláštní skutkové podstaty v občanském zákoníku, která řeší hluk z provozu úředně schváleného závodu či podobného zařízení, kam zařadila autodrom. „V takovém případě se žalobce v sousedské žalobě nemůže domáhat, aby se žalovaný zdržel obtěžování žalobce hlukem,“ vysvětlila. Podle jejího odůvodnění má v takovém případě soused právo na náhradu újmy v penězích, což ale manželé nepožadovali.

Jediným orgánem, který může vést řízení o překročení limitu hluku, je podle soudního verdiktu hygienická stanice. Soud také upozornil, že častý nadměrný hluk doložený pravomocným rozhodnutím o pokutách manželé neprokázali. Důkaz městskou protihlukovou vyhláškou soud ze zákonných důvodů nepřipustil a neuznal ani jednotlivá měření hluku hygieniky, která neskončila pokutami.

V červnu 2015 hygienici naměřili nadlimitní hluk a za porušení zákona dostal autodrom pokutu 50 tisíc korun, kterou uhradil v dubnu 2016. Ve stejném roce začalo správní řízení za další delikt, ale dosud neskončilo. Magistrát řeší přestupky, kterých se měl autodrom dopustit porušením protihlukové vyhlášky. Od března 2017, kdy vyhláška začala platit, bylo s autodromem zahájeno 7 přestupkových řízení. Autodrom se proti nim brání správními žalobami. Krajský soud vede dvě správní řízení, která se týkají rozhodnutí města o porušení vyhlášky.

Podle Foukala autodrom zavedl protihluková opatření, například v provozním řádu se snížil maximální limit hluku pro motocykly na závodní dráze a podmínkou jejich jízdy se stala tlumička výfuku. V plánu jsou podle mluvčího další opatření.

Podle Huličky, který bydlí v Souši od roku 1979 a pamatuje na jeho výstavbu, bývá hluk v posledních letech nesnesitelný. „Ruší nás hlavně časté tréninky,“ dodal. Situace se podle něj zhoršila poté, co autodrom začal sloužit ke komerčním účelům a pravidelně ho využívají motoristé ze zahraničí.

Mostečtí radní minulý týden doporučili zastupitelům, aby schválili autodromu žádanou výjimku z protihlukové vyhlášky pro pořádání několika prestižních akcí. Jedná se třeba o mistrovství ČR v minibike talentované mládeže a tradiční závody tahačů Czech Truck Prix.