„Nezávislý auditor nám potvrdil, že nakoupené zdravotnické zařízení bylo dodáno v souladu se zákonem, ve sjednané kvalitě a za odpovídající ceny. Doufám, že tímto se zamezí dalším spekulacím o nákupu zdravotnického zařízení,“ potvrdil Reichelt.

Nákupy zařízení kritizovala mostecká dětská neuroložka Alena Dernerová.

Audit, který si nechala Krajská zdravotní zpracovat, měl ověřit, zda výběrové řízení na nákup zdravotních zařízení byl proveden v souladu s požadavky zákona o veřejných zakázkách.

„Dál měl zjistit, jestli zařízení, přístroje a technologie dodané na základě smlouvy s dodavatelem, který byl vybraný na základě výběrového řízení, jsou v souladu s výběrovým řízením, pokud jde o jejich kvalitu, technicko-ekonomické parametry a lhůty dodání,“ uvedl mluvčí krajské zdravotní Jiří Vondra.

Audit byl proveden nezávislým auditorem, společností Bene Factum. Podle tohoto nezávislého auditu bylo výběrové řízení na doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů Krajské zdravotní provedeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

„Rovněž druhá část auditu potvrdila, že bylo naplněno zadání výběrového řízení v oblasti kvality dodávek přístrojů a technologií, dodržování harmonogramu a plnění techniko-ekonomických parametrů u realizovaných dodávek,“ dodal mluvčí Vondra závěrem.