Obec už má stavební povolení. Snaží se najít soukromého spoluinvestora, se kterým by areál provozovala. Vyhodnocením marketingového průzkumu se budou zástupci obce zabývat ve středu 8. srpna.„Musíme se stavbou začít ještě letos,“ řekl včera Deníku Petr Pakosta, místostarosta Hory Svaté Kateřiny.

Areál u rozhledny má vzniknout ve čtyřech etapách do roku 2009. Podle plánu by se měly do konce roku 2007 odstranit nevyhovující stavby a postavit provozní budova. To si vyžádá zhruba 15 milionů korun.

Do roku 2008 chce obec postavit za 22 milionů korun sedm satelitních srubů a hlavní rehabilitační srub včetně doplňkových objektů a propojovací infrastruktury. S terénní úpravou se počítá v letech 2009 až 2010.

Podle starostky obce Evy Horákové je cílem výstavby zlepšení kvality života zdravotně postižených osob v obci a celém mikroregionu Krušné hory. „Byli bychom rádi, kdyby mohli naši obec navštěvovat,“ uvedla starostka.

V areálu hodlá obce pořádat konference a odborné semináře o problémech handicapovaných osob, sportovní hry a volnočasové akce. Projekt navazuje na další aktivity Hory Svaté Kateřiny, například na činnost pečovatelského domu a dětského domova.

Zprovoznění areálu by podle vedení obce přineslo 35 až 45 pracovních míst pro laický a odborný personál. Obec by tak přispěla ke snížení stále vysoké nezaměstnanosti v mikroregionu.

Obec by se spoluinvestorem vytvořili společnost provozující areál. Hora Svaté Kateřiny by ve společnosti měla hlavní rozhodovací pravomoc, ale jen těsnou. Měla by 51procentní podíl ku 49 procentům partnera. Peníze, vložené spoluinvestorem do výstavby areálu, ošetří smlouva.

Podle odborníků na péči o handicapované osoby o podpoře podobných projektů vždy rozhodují peníze. „Zajištění budoucího provozu je pro investory důležitým kritériem,“ sdělila Věra Honsková z mosteckého Centra služeb pro zdravotně postižené. Bez dotací je to podle ní obtížnější.