Tentokrát se s námi můžete vydat na virtuální procházkou starým Mostem a jeho průmyslem. Zjistíte, že teprve od konce 60. let 19. století začíná v Mostě a okolí vyrůstat řada průmyslových podniků a továren zaměřených především na strojírenství, potravinářství, sklářství, cukrovarnictví a také na odvětví textilní a keramické výroby.

Jedním z prvních průmyslových podniků, který byl v této době v Mostě založen, byla sklárna. Nacházela se za tratí na konci Teplické ulice. Neměla dlouhého trvání a již v roce 1869 byla přebudována na cukrovar. V roce 1853 byl zahájen provoz městské pily. V letech 1871 a 1887 dále ve městě vznikly cukrovary a roku 1871 lihovar, který byl nedaleko Chomutovské ulice při výjezdu z města na Souš. V roce 1872 byl zahájen p rovoz městské plynárny. Roku 1882 byla postavena porcelánka a roku 1900 továrna na obvazový materiál Rico. Oba tyto závody byly postaveny na Pražském předměstí a stojí dodnes. V roce 1898 se v Mostě konala velká průmyslová výstava - Výstava severočeského průmyslu, řemesla a zemědělství. Konala se v prostorách Wilsonových (Fučíkových) sadů.

První zpráva o uhlí v severočeském uhelném revíru je v Městské knize duchcovské z roku 1403. Na mocná ložiska uhlí u Mostu se upozorňuje v roce 1591 a roku 1613 dostává mostecký měšťan Jan Weidlich císařské privilegium na dobývání uhlí u Hrobu a poblíž Mostu u Havraně. Další zprávy o dobývání uhlí jsou až z 18. století. To se již zakládaly doly na různých místech od Ústí nad Labem až k Chomutovu. 

Založení Oceláren 1. máje v Mostě bylo dne 5. února 1914. Závod byl založen pro důležitou výrobu drátu všech parametrů. Počáteční plán výroby představoval 900 vagónů válcovaného drátu po 10 tunách za rok. Při zahájení výroby pracovalo v mosteckých ocelárnách asi 300 dělníků a 30 úředníků. V roce 1917 činila celoroční produkce 2200 vagónů ocelových drátů po 10 tunách. Během 2. světové války se zde od roku 1941 dokonce vyráběly granáty s produkcí 1013 tun za rok. Po rozhodnutí o likvidaci starého Mostu v roce 1964 se do Oceláren 1. máje již přestalo investovat a závod byl ponechán na dožití. Ocelárny 1. máje zastavily výrobu přesně 30. června 1974 po téměř šedesátileté existenci. Demolice závodu proběhla v letech 1974 až 1975.

(jh)