Je tomu právě deset let, kdy situaci v ulicích zachytil Mostecký deník. "Meteorologové v pondělí 14. listopadu po poledni vyhlásili pro Ústecký kraj kvůli smogu signál regulace. Denní průměrná koncentrace prachu v Ústí nad Labem překonala trojnásobek povolených imisních limitů," informoval tehdy.

„Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích částic PM10 a oxidu dusičitého,” uváděl k situaci Český hydrometeorologický úřad. „Pozor by si měly dávat hlavně rizikové skupiny obyvatel: starší lidé, malé děti, astmatici a kardiaci. Větrat by se mělo krátce a intenzivně,“ vysvětlila tehdy Barbora Nováková z Ekologického centra Most.