Vodní nádrž Nechranice byla postavena v 70. letech minulého století. Na jejím okraji u obce Poláky byl hřbitov. Nález kostí tak nebýval ničím výjimečný. Většinou však kosti patřily nedávným předkům. „Překvapením bylo, když jsme zjistili, že nálezy nepocházejí ze hřbitova, ale jsou mnohem starší," řekl novinářům Kryštof Derner z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, který má sídlo v Mostě.

V polovině října se na místo vydali odborníci, kteří postupně odkrývali další hroby, kde se nacházely vedle kostí také typické středověké záušnice a zbytky dřevěných truhel. „V hrobu dítěte jsme našli i bronzový prsten," podotkl Derner.

Archeologové našli u Nechranic desítky hrobů.

Foto. Deník/Mirka Šebestová

O středověkém pohřebišti u Nechranic už existovaly zmínky v minulém století, archeologové tam však nikdy nedělali průzkum. Rozsah pohřebiště lze podle Dernera jen odhadovat. „Je velmi široké, hrobů jsme odhalili 48, ale mohlo jich tu být mnohem víc. Zajímavé je, že kolem hrobů jsou zbytky sídliště. Do té doby bývala pohřebiště daleko od vesnic. Tady se dostáváme do období velkých změn, kdy mrtvé stěhovali do středů obcí. Mohli bychom tak odkrýt třeba i zbytky kostelíka," uvedl Derner.

Po vyzdvižení posledních odkrytých ostatků průzkum prozatím skončí. Odborníci se vrátí na břeh přehrady příští rok na podzim. „To bude moci být hladina vody opět nízko, aby mohli archeologové pokračovat v průzkumu," uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Odborníci mezitím zdokumentují vyjmuté věci, kosti poskládají, změří, určí pohlaví a nemoci. „Je to velmi zdlouhavá, nimravá a finančně náročná práce," doplnil Derner.

Archeologové Kryštof Derner a Věra Sušická vyzvedávají poslední kosterní pozůstatky za pozornosti televizních štábů a novinářů.

Foto: Deník/Mirka Šebestová