Hlavní část jednodenního programu se zaměřuje na středověk a připomíná rok 1421, kdy pražský husitský svaz obléhal město Most a hrad Hněvín. Na zahradě muzea se utábořil spolek Civitas Pragensis, který se zabývá rekonstrukcí vojenství a každodenního života v období husitských válek. Návštěvníky muzea seznamuje s oděvy, výstrojí a výzbrojí a předměty denní potřeby.

Děti a dospělí si mohou vyzkoušet raně středověký žernov a z vlastnoručně umleté mouky si upéct pravou chlebovou placku.

Situace u jezera Most v pátek 15. října.
U jezera Most lidé brzy nezmoknou, terasa u stánků bude zastřešená

Uvnitř muzea jsou dílničky a otevřené expozice. V podkroví archeologové vyprávějí o výzkumu zaniklé středověké vsi Nesvětice na Mostecku. V areálu je občerstvení. Program trvá až do 17.30 hodin. Vstupné je dobrovolné.