To by v budoucnu mělo být znakem vzniklého arboreta v Mostě u děkanského kostela. Logo parku se vzácnými a cizokrajnými rostlinami má kruhový obrys, ve kterém je strom a název Arboretum Most. „Tento návrh není konečný, budeme jej předkládat městu jako vlastníkovi arboreta ke schválení,“ řekl Rudolf Jung, předseda mostecké hospodářské komory a člen Arbotýmu.
Při jednání se mimo jiné členové dohodli, že zasazená zeleň bude zavlažována vodou z řeky Bíliny. „Zalévat stromy nebude zapotřebí pořád, jen pokud bude sucho. Takže i v případě, že by došlo k obdobnému znečištění vody jako v srpnu, nebudou stromy nijak ohroženy,“ vysvětlil Vladimír Pátek, vedoucí odboru životního prostředí a mimořádných událostí magistrátu.
V těchto dnech bylo vyhlášeno výběrové řízení na firmu, která vypracuje projekt arboreta. Finance na vybudování parku půjdou z fondů Evropské unie. ⋌