Práce nesmí narušit provoz aquadromu pro veřejnost a mohou probíhat i v noci. Zakázku vyhraje firma s nejnižší nabídkovou cenou.

Monitorování bazénové haly má zvýšit bezpečnost návštěvníků. „Cílem tohoto projektu je realizace kamerových bodů na strategických místech objektu,  tak aby bylo možné včas zachytit vzniklé mimořádné události a tím včas zajistit jejich aktivní řešení a první pomoc," uvádí se ve studii, která je součástí zadání.

Nový systém má být vysoce stabilní a spolehlivý. V případech, kdy by možný pohled z kamery mohl narušovat intimní sféru lidí, musí být systém místně doplněn mechanickou zábranou, která zamezí pohled do soukromých prostor. Druhou variantou je možnost nastavit v systému takzvané privátní zóny - při určitém natočení kamery nebo přiblížení objektivu se například  automaticky začernění zobrazovaného pole.

Se systémem musejí pracovat jen vyškolení zaměstnanci s oprávněním.

Veřejná prostranství monitorovaná kamerovým systémem musejí být jasně a viditelně označena cedulemi pro informování návštěvníků.

Plánované umístění kamer

NÁSTUP MALÝ TOBOGÁN

NÁSTUP VELKÝ TOBOGÁN

DOJEZD VELKÝ TOBOGÁN

DOJEZD MALÝ TOBOGÁN

DĚTSKÝ SVĚT

PŘECHODOVÝ MOST

DIVOKÁ ŘEKA

STŘED BAZÉNOVÉ HALY

REKREAČNÍ BAZÉN – VSTUP

REKREAČNÍ BAZÉN – MASÁŽNÍ LEHÁTKA

VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN

PLAVECKÝ BAZÉN

TURNIKET