Z 94 odevzdaných anketních lístků jich je 89 proti těžbě za územní ekologické limity, pět lidí prostřednictvím ankety veřejnosti vzkázalo, že jsou ochotni jednat s Mosteckou uhelnou (MUS) o prodeji jejich domů a stěhování do nového bydliště. Hlasovací kupon vyšel v mimořádném vydání našich novin, které mostecký deník nechal dopravit do hornojiřetínských domácností. Lístek lidé odevzdávali na úterním Dni s Deníkem, který se uskutečnil před hasičskou zbrojnicí právě v Horním Jiřetíně. Diskutovat hlavně o ohrožení obce a regionu těžbou, nezaměstnaností, prašností a hlukem přišlo v průběhu odpoledne kolem 150 obyvatel. Klidně se podepíšeme Součástí lístku bylo i nepovinné uvedení jména a příjmení hlasujícího a jeho telefonní číslo. Téměř všichni tyto údaje vyplnili, a potvrdili tak, že se za své názory nestydí, ať jsou v jakémkoliv táboře. Na stejnou otázku mohli odpovídat také návštěvníci našich internetových stránek www.mostecky.denik.cz. Tam bylo hlasování vyrovnanější, vyjádřit se ale mohl prakticky kdokoliv z jakéhokoliv místa nejen v České republice. Z 1 895 kliknutí jich 1 074 připadlo na souhlas s pokračující těžbou, 821 hlasů bylo proti. MUS nabídla lidem v Horním Jiřetíně a Černicích finanční vyrovnání, případně odpovídající bydlení v jiné lokalitě. Vedení města s těžaři odmítá komunikovat. Poukazuje na dva roky staré referendum, v němž drtivá většina obyvatel bourání obcí odmítla.