„Klub proto žádá občany o shovívavost kvůli zvýšenému hluku z letiště,“ oznámila radnice.

Američané se připraví na závody, které se budou konat na jiném místě v České republice.