Hnutí postup těžařů kritizuje a odvolává se na občanskou neposlušnost ve veřejném zájmu. „Případnou žalobou chtějí Severočeské doly umlčet protesty a odvést pozornost od škod na klimatu a zdraví lidí způsobovaných těžbou a spalováním uhlí,“ uvedla mluvčí hnutí Klára Aubrechtová.

Podle ní se aktivisté snažili poukázat na nebezpečné poškozování klimatu emisemi z uhelných elektráren a varovat před další těžbou uhlí na Mostecku, kterou podpořil stát. „Právě na tuhle neudržitelnou, nezodpovědnou a nepřijatelnou politiku lidé upozorňují. Občanská neposlušnost je v takové situaci zcela na místě,“ dodala Aubrechtová. Aktivisté proto sumu zřejmě nezaplatí. „Bránit se jí hodláme společně a všemi silami,“ sdělila mluvčí. Hnutí argumentuje i tím, že pro velmi ziskové Severočeské doly, které vyplácejí milionové odměny svým manažerům, je částka zanedbatelná, ale pro normálního člověka likvidační.

Tak aktivisté loni vnikli do dolu:

a tak vypadal samotný Klimakemp:

Severočeské doly trvají na svém a odmítají nařčení, že odvrací pozornost od škod na klimatu. „Vedení společnosti se chová jako řádný hospodář a pečuje o majetek firmy. Jediná možnost jak se v právním státě bránit proti takto vzniklým škodám je obrátit se na soud,“ uvedl mluvčí společnosti Lukáš Kopecký.

Při zahájení Klimakempu 2018 povolili těžaři českým a zahraničním aktivistům protestní pochod okrajem šachty ve stanovených trasách, jež hlídala policie. 

Před vstupem do dobývacího prostoru si na 500 demonstrantů vyslechlo varování v několika jazycích, že případné porušení dohody bude protiprávním jednáním.

Část aktivistů výzvu ignorovala, odbočila z trasy a přes kordón policejních těžkooděnců vtrhla do nitra šachty, kde je pořádková jednotka postupně pochytala a odvezla na výslechy.

Během zásahu těžaři vyhlásili mimořádnou událost a zastavili na dolu provoz. Vyčíslená škoda 661 473 korun se podle firmy skládá ze mzdových nákladů jejích zaměstnanců, kteří nemohli pracovat, a z úhrady prostoje pracovníků externí společnosti, kteří ze stejných důvodů museli přerušit sjednanou činnost. Devadesát demonstrantů má zaplatit celou škodu společně a nerozdílně. „Pokud se tak nestane, tak budeme nuceni tento dluh vymáhat soudní cestou,“ uvedl mluvčí Severočeských dolů.

Chystají další akci

Vzdorující hnutí už chystá Klimakemp 2019, při kterém od 1. do 7. července obnoví nenásilné masové protesty proti těžbě a spalování uhlí. Umístění tábora aktivisté ještě nezveřejnili. Loni vytvořili ekologické stanové městečko na pronajatém pozemku v Louce u Litvínova nedaleko Dolu Bílina, kde představili udržitelný způsob života. Letos se chtějí v protestech zaměřit na elektrárny – na blízké Počerady nebo na Chvaletice u Pardubic.