Na setkání přišli povětšinou senioři a rodiče s dětmi. Největší zájem byl o cvičení jízdy na skateboardech, u kterých bylo stále plno. K tanci a poslechu zahrál návštěvníkům Big Band Zdenka Tölga a vystoupili i žáci Základní umělecké školy F. L. Gassmanna.

Akci pořádaly město Most a Nadace Proměny Karla Komárka, jež na chystané úpravě parku spolupracují a do přípravy zapojili veřejnost.A