Litvínov se tak oficiálně stal třináctou lokalitou, ve které vládní Agentura napomáhá uskutečnit opatření vedoucí ke snižování sociálního vyloučení.

„I když začátky byly jiskřivé, našli jsme společný kompromis,“ sdělil litvínovský starosta Daniel Volák.

Cílem agentury je taková přeměna romských ghett, která povede buď k jejich zániku nebo k podstatnému zlepšení kvality života v těchto lokalitách, kde značná část obyvatel získá přístup ke vzdělání, začne pracovat a dosáhne na lepší bydlení.

Agentura má pomoci samosprávám získávat prostředky na řešení problémů zejména z evropských fondů a vytvořit zázemí pro realizaci programů. Jedním z nich bude komunitní centrum.