Střední odborná škola InterDACT v Mostě je jednou z mnoha organizací, která se rozhodla pomoci dítěti formou adopce na dálku. „Do projektu jsme se zapojili již před pěti lety. Tenkrát s tím přišli studenti prvních ročníků, ti v letošním roce odmaturovali, a tak starost o chod adopce převzali mladší ročníky. Naší holčičce je nyní dvanáct let a jmenuje se Divia. Každý rok ji podporujeme finanční částkou 4 800 korun. Na tuto částku se studenti skládají. Dívka nám pak dvakrát ročně posílá vysvědčení, nějaké dopisy o tom, jak se jí daří. My se jí také snažíme prostřednictvím dopisů kontaktovat,“ řekla zástupkyně ředitelky Olga Kalášková.
Adopci na dálku provozuje mimo jiné i Arcidiecézní charita Praha, a to již od roku 1993. Prostřednictvím dárců z České republiky umožňuje vybraným dětem získat vzdělání přímo v jejich přirozeném kulturním prostředí. V současné době projekt Adopce na dálku pomáhá prostřednictvím dárců více než 16 tisícům dětí v Indii, Ugandě, Kongu, Zambii, Thajsku, Bělorusku, Litvě a Kazachstánu.
„Do projektu se chceme letos zapojit poprvé. Nyní čekáme, až dáme společně s ostatními studenty dohromady potřebné finance a budeme si moci vybrat dítě, které budeme podporovat,“ sdělila studentka 4. ročníku Soukromé střední školy marketingu a podnikání v Mostě Iveta Zachariášová. Jedná se o děti z nejchudších rodin, které z finančních důvodů dříve nemohly chodit do školy a nebo by školu ze stejných důvodů musely předčasně opustit. Dítě získá školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. „S adopcí na dálku jsme se již setkali. Bohužel se naší dívence přestalo chtít chodit do školy. Ovšem plánujeme najít nové dítě a v projektu pokračovat,“ řekla zástupkyně ředitelky Vyšší odborné školy, Pedagogické školy a Obchodní akademie v Mostě Karla Veselá.