Milí občané města Most, ve svém prvním článku, který vyšel v Mosteckém deníku koncem května, jsem se s vámi podělila o vzpomínky na vaše město, které mi zůstaly v paměti z období mého dětství. Slíbila jsem také, že můj druhý článek se bude týkat toho, jak vidím město Most v současné době.

Dovolte mi tedy začít nejprve vyjmenováním několika zásadních faktů, které mi vždycky přijdou na mysl, když o vašem městě přemýšlím dnes, coby dospělá žena.

Přestože má město Most nejvyšší procento nezaměstnaných v ČR, jezdím sem už téměř 10 let za prací (mimochodem v Městském divadle v  Mostě pracuje a bydlí například i můj spolužák Jiří Kraus, který stál poprvé na jevišti díky amatérské soutěži, které jsme se společně účastnili coby studenti gymnázia). Další problémy, se kterými se Most potýkal či potýká do dnešních dnů (romská problematika, těžba uhlí, rekultivace, znečištění ovzduší, drogově závislí…) jsou mi opravdu velmi blízké, protože od svého narození bydlím v necelých 25 km vzdáleném Duchcově, který se podobným tématům rovněž musel a musí věnovat a i u nás stále hledáme řešení a odpovědi. Do Mostu ale také jezdím se svým manželem a dcerou sportovat, nakupovat, na návštěvy, na výstavy, do divadla, na oběd či na večeři, na plesy, do církve, na školení, na pracovní setkání, na soutěže, pro výborný čokoládový narozeninový dort… Je toho mnoho, co mě přiměje, abych přijela do města, které, jak jsem se dozvěděla z wikipedie, ale mnoho lidí nenavštěvuje (http://cs.wikipedia.org/wiki/Most_(m%C4%9Bsto). Což je škoda, nemyslíte?

Osobně považuji za jeden z nejdůležitějších důvodů pro návštěvu jakéhokoliv města - občany. Pod slovem „město“ si okamžitě představím 3 skutečnosti: historický a geografický pojem; budovy, instituce, služby… a lidi, nebo chcete-li obyvatele. Posledně jmenovaný fakt se pro mě stává stále důležitější a významnější. Proč? Protože bez obyvatel by nebyl ve městě život. Obyvatelé spoluutvářejí atmosféru města, mohou město budovat nebo bořit. Obyvatelé města se mají právo rozhodnout, zda budou ve svém městě skutečně žít (nejen bydlet), vychovávat děti a zapojovat se do dění kolem sebe. Mohou být samozřejmě „jen“ uživateli a konzumenty různých služeb a možností, které město nabízí. Mohou se také stát věčnými kritiky a stěžovateli na cokoliv, co není podle jejich osobních představ. Mohou se ale také stát významnými hybateli směrem k různým pozitivním změnám. 

Projekt, do kterého jsme se se studenty v loňském roce zapojili, se jmenuje Active Citizens, což v překladu znamená: Aktivní občané.  Jak sám název napovídá, jedná se o projekt, který mladým lidem pomáhá rozvíjet dovednosti a kompetence, které jim mohou pomoci v přijetí odpovědnosti za místo, ve kterém žijí, studují, pracují… V tomto projektu se sice pracuje především s místem v lokálním kontextu, tedy s konkrétním městem. Pojem „občan“ se ale netýká jen města. Rovněž se vztahuje i na příslušnost ke státu a nese s sebou kromě občanských práv i neméně významné občanské povinnosti. Projekt není primárně o informacích a teoriích, ale je zaměřený více na postoje a praxi. Jsem moc ráda, že jsem na naší škole našla několik jedinců, kteří se zapojili, a  moc bych si přála, aby i někoho dalšího k podobnému jednání inspirovali. Třeba někoho z vás, čtenářů. Jak vlastně vidíte vy sami sebe? Nazvali byste se aktivními občany/obyvateli nebo spíše pasivními? Napište nám na adresu active.citizens@seznam.cz.

Mgr. Petra Burdová

Celostátní komunitní projekt Active Citizens pořádá organizace British council a Člověk v tísni. V Mostě se do něj zapojila skupina patnácti žáků a dvou učitelek ze Střední školy technické v Mostě. Hlavním cílem je oslovit Mostečany a pomocí článků jim ukázat, jaké zajímavosti a možnosti skýtá vaše město. "Chceme se pokusit naplnit vaši mysl hrdostí na místo, ve kterém žijete, a pokud nahlížíte třeba jen z malého úhlu pohledu na dění v Mostě negativně, chceme vás zkusit přesvědčit o opaku. Myslíme si, že každé místo na Zemi je krásné, jen je třeba jeho výjimečnost a dokonalost najít," říká skupina.

ACTIVE-CITIZENS - tento školní projekt je financován z prostředků Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.