Lidé si události kolem 17. listopadu roku 1989 nejčastěji spojují se svobodou, demokracií, změnou, Sametovou revolucí, koncem jedné strany či pádem totalitního režimu. Část obyvatel to však vnímá i jako podvod, změnu k horšímu, začátek rozkradení státu, plánovaný převrat, zlodějnu, či jako divadlo.

Za zdrcující lze podle ředitele SANEP Oldřicha Zajíce označit výsledek otázky, která zjišťovala názor dotázaných na to, zda se během pětadvaceti let od Sametové revoluce podařilo naplnit hlavní heslo „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“. „Kladný názor totiž vyjádřilo v souhrnu pouze 8,3 procenta respondentů,“ uvedl.

Většinou jsme vlastenci

Názor, že za předlistopadové éry komunistického režimu bylo lépe než dnes sdílí jednoznačně 15% dotázaných. Naopak 49% dotázaných uvedlo, že se jednoznačně domnívají, že za minulého režimu nebylo lépe než dnes.

Podle většiny dotázaných ale ČR ještě není vyspělou demokratickou zemí. S aktuální politickou situací je spokojeno je 23% dotázaných.

Za povzbudivé lze podle Zajíce označit zjištění, že k hrdosti na svou zem a českou národnost se hlásí v souhrnu téměř 66% domácí populace a skoro 79 dotázaných se považuje za vlastence.

Největší klady polistopadového demokratického vývoje ČR

možnost cestování:  15,2% dotázaných

svoboda projevu: 14,8%

možnost rozhodovat o svém životě: 12,7%

Největší zápory polistopadového demokratického vývoje ČR

korupce v politice, policii a justici: 19,8%

zvýšená kriminalita: 13,1%

zhoršující se politická úroveň: 11,5%

ztráta sociálních jistot: 10,3%

Exkluzivní internetový průzkum byl proveden ve dnech 8. října – 1. listopadu 2014 na vybrané skupině 12 718 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku od 18 do 69 let.