Bylo ráno 17. listopadu 1989 a federální ministerstvo vnitra rozeslalo další tajnou denní situační zprávu. Tentokrát měla číslo 177. Dostala ji úzká skupina lidí. Nejmocnější komunisté. I prezident Gustav Husák. Shrnovala bezpečnostní stav v zemi.

Hned první věta zmiňuje Mostecko.  „V průběhu 16. 11. došlo k nepovoleným shromážděním v Mostě a v Bratislavě. Nebyly zaznamenány podstatné změny v zaměření nepřátelské činnosti vnitřního protivníka. V Mostě jsou signalizovány přípravy dalšího ekologicky motivovaného nepovoleného shromáždění,“ uvádí zpráva číslo 177, kterou zveřejnil Ústav pro studium totalitních režimů.

Strach komunistů z neklidu

Zařadit demonstranty v Mostě mezi nepřátele státu bylo bizarní, přestože někteří měli protiplynové masky. V davu byli řadoví občané, mládež, matky, zdravotníci, herci, pracující, kterým vadilo znečištěné ovzduší. Takto bezpečnostní složky popsaly událost v Mostě:

close Denní situační zpráva ministerstva vnitra. zoom_in

Pozoruhodné je, že o den dříve byly komunistické špičky v Praze informovány o situaci v Litvínově. A rovněž na první straně a hned v úvodu bezpečnostní zprávy, přestože šlo jen o pár desítek lidí, kteří chtěli pouhý dialog s městským výborem:  

close Denní situační zpráva ministerstva vnitra. zoom_in

Agenti situaci na Mostecku monitorovali. Do Prahy oznamovali i šíření letáků s výzvami k ekologickým protestům. Toto zachytili už 14. listopadu:

close Denní situační zpráva ministerstva vnitra. zoom_in

S masovými ekologickými protesty jako první začali v Teplicích, kde zasahovala policie. „Mezi kamarády po bytech se už dlouho šuškalo o tom, že to brzy praskne. Pořád jsme rozvíjeli nějakou, téměř bych řekl chartistickou činnost. Ještě před 11. listopadem jsme různě po hospodách roznášeli letáky. Pak nastaly ty šílené inverze, které tomu pomohly. Takřka pro všechny lidi v Teplicích to byla tak krajní situace, že už o tom nikdo nepolemizoval," vzpomínal na dobu těsně před Sametovou revolucí o několik let později v rozhovoru pro Deník jeden z iniciátorů Jiří Ryvola.

A takto informovalo ministerstvo vnitra o dění na Mostecku krátce po 17. listopadu:

close Denní situační zpráva ministerstva vnitra. zoom_in

Současnost

Sever Čech zůstal levicovým. Komunisté vyhráli v roce 2012 krajské volby, mají svého hejtmana a vládnou společně s ČSSD. Stejně jako jejich předchůdci si budují pozitivní image. V Litvínově v říjnu 2014 opět uspěli v komunálních volbách a podílí se na řízení města s vítězným hnutím ANO a STAN. V Mostě se očekává, že komunisté budou v místní vládě se Severočechy Most a ANO.