„Rozpočet zahrnuje především provozní příjmy a výdaje zabezpečující řádný chod obce s ohledem na plnění zákonných povinnosti. Kryje všechny potřeby obce, a to i s navýšením příspěvku pro základní a mateřskou školu. Zkrátka nezůstanou ani zájmové organizace, tedy myslivci, hasiči, Sokolská jednota či občanské sdružení Duhovka," uvedla starostka Obrnic Drahomíra Miklošová.

Rozpočet podle ní neobsahuje žádné investiční záměry s výjimkou nákupu pozemku, kde bývalo fotbalové hřiště. Obec plochu využije pro pořádání společenských akcí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za něj zaplatí 1,137 milionu korun.

„Investiční rozpočet upravíme v závislosti na přiznaných dotacích, financování jednotlivých akcí pak zajistíme rozpočtovým opatřením. Patří mezi ně například stavební úprava silničního průtahu Chanovem s vybudováním chodníků, modernizace zázemí sběrného dvora, demolice jednoho z panelových domů či zdevastovaných garáží," doplnila starostka.

Upozornila, že rozpočet počítá ve výdajové části i s nespecifikovanou rezervou 685 tisíc korun. Po započtení financování 3,18 milionu korun na straně výdajů a 815 tisíc korun na straně příjmů dosáhnou celkové příjmy i výdaje pro rok 2014 částky 36,55 milionu korun.

Rozpočet na letošní rok zastupitelé schválili jako přebytkový s částkou 30,529 milionu korun na straně příjmů a 27,391 milionu korun na straně výdajů. Postupně přijatá rozpočtová opatření předpokládají na konci prosince růst příjmů na 49,04 milionu korun, výdaje by nakonec měly dosáhnout 46,81 milionu korun.

Obec Obrnice se nachází v údolí chráněné krajinné oblasti České středohoří nedaleko města Mostu. Je správní jednotkou také pro sousední Chanov a České Zlatníky. V obci žije necelých 2 500 obyvatel, dle takzvané Gabalovy studie tvoří téměř 40 procent z nich muži, ženy a děti romského etnika.

Soužití Čechů s Romy bylo donedávna velkým problémem Obrnic, současnému vedení se ale podařilo v poměrně krátkém čase situaci změnit. Obci se dosud podařilo získat dotace v celkové výši kolem 120 milionů korun.

Právě usilovná příprava projektů se žádostí o granty vedla i k úspěchu v práci se sociálně slabými občany, kteří jsou v mnoha případech těžce zadluženi.

Z příspěvků ministerstev či EU se například podařilo opravit základní a mateřskou školu, vybudovat kulturní a společenské centrum, nové náměstí, dětská hřiště, chodníky, veřejné osvětlení, či zapojit zejména Romy do veřejně prospěšných prací a veřejné služby.