Jeskyně vždy lákaly nejen malé kluky, ale i dospělé odvážlivce pro svou neopakovatelnou atmosféru s nádechem tajemna.

Českolipsko má několik slují, přesto je na útvary tohoto druhu chudší než třeba střední Čechy.

Existují notoricky známé jeskyně, ty, o kterých se mluví a speleologové je evidují. Jinou sortou jsou ty, o kterých se zmiňují legendy, ale nikdo je dosud neobjevil.

Takovou je jeskyně v novoborských Arnultovicích, které se říká Morina díra.

Pověst o skrýši

Podle pověsti se v jedné skupině znělcových skalek na vrchu Schieferberg nad Arnultovicemi schovala žena v hrůze před francouzskými vojáky. Ti tu roku 1813 tábořili. Do sluje prý utekla i se svým majetkem a kozou.

Úkryt opustila až ve chvíli, kdy Francouzi odtáhli pryč. Postrannímu prostoru, ve kterém ukryla kozu, se od té doby říká Kozí chlívek.

Zlikvidovali kořalku

„Tuto legendu slyším poprvé,“ podivil se historik Ladislav Smejkal s tím, že roku 1813 skutečně Českolipskem táhli francouzští vojáci.

Tehdy proběhla bitva u Lipska, rozhodující a největší bitva napoleonských válek. Sloučené armády Rakouska, Pruska, Ruska a Švédska v ní porazily slabší armádu císaře Napoleona. Ten poté rezignoval a skončil ve vyhnanství na ostrově Elba.

„Jeden z Napoleonových vojáků by měl být pohřben na úpatí Chotovického vrchu a dokonce pod českolipským Špičákem mělo dojít k bitce,“ doplnil Smejkal. Podle historika tudy francouzská vojska jen procházela a tábořila zejména v Mimoni a Jablonném v Podještědí. „Za nimi totiž táhla rakouská a ruská armáda,“ dodal.

Jak tehdy dovoloval mrav, vyžadovala průchozí armáda dávky. Vojáci ale nebojovali ani nedrancovali. „Nepořádali ani trestné výpravy proti místním obyvatelům,“ poznamenal Smejkal. Na tehdejší dobu se procházející francouzská armáda chovala slušně a problémy s nimi nebyly. Vždyť byli na ústupu ze slávy a putovali z ruského tažení. Přesto si dokázali vyrazit z kopýtka.

„V Mimoni tehdy vypili veškerou kávu, která se už tehdy dovážela a také veškerou dostupnou kořalku,“ dodal s úsměvem Ladislav Smejkal.

Historka o ženě ukryté v jeskyni vzhledem k chování vojáků ztrácí na své věrohodnosti. Přesto ona dáma mohla v panice hledat úkryt. Kde se tedy nachází jeskyně, která poskytla nejen oné dotyčné, ale i její koze azyl?

Marné hledání

Terén kolem Nového Boru tvoří především znělec. V něm se najdou hlavně pukliny, s většími dutinami je potíž. „Pokoušeli jsme se Morinu díru hledat, ale marně,“ prozradil Vladimír Peša, vedoucí historického oddělení českolipského Vlastivědného muzea a také archeolog a speleoantropolog.

Několik možností

Bohužel neexistují žádné plánky ani historické dokumenty, které by lokalizovaly danou jeskyni. Přesto se podle Peši dá historce o jeskyni věřit. „Regionální zprávy jsou většinou velmi věrohodné, protože místní znali nejen krajinu, ale i poměry,“ doplnil.

Podle Vladimíra Peši se i ve znělcových útvarech může najít větší puklina, která se mohla rozšiřovat do dalších větších prostor. Stačil by prostor o dvou metrech čtverečních pro kozu a samotná žena mohla přebývat v prostorech jen o něco málo větších.

Bohužel i přes veškerou snahu odborníků nebyla legendární Morina díra dosud objevena. „Našli jsme několik možných úkrytů, které by mohly být pověstnou jeskyní, ale s jistotou to říci nelze,“ posteskl si Peša. Možná jednou, až někomu bude přát náhoda a štěstí, objeví jeskyni, ve které se krčila žena ve strachu před procházejícími francouzskými vojsky spolu s kozou a svým majetkem.

ZPRACOVAL Tomáš Mařas