Rozruch vzbudila v krajské metropoli už před pěti lety, kdy Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, na níž studovala, vydala satirický komiks Štěpánky Bláhovcové nazvaný „Maminko, proč to v Ústí tak smrdí?“ A Ústečané si pravděpodobně vzpomenou, že tento počin svého času kritizoval i tehdejší primátor Petr Gandalovič…

Práce jako na kostele

Uplynuly čtyři roky. Mladé designérce Štěpánce Bláhovcové, narozené v roce 1981 v Plzni, vychází publikace Práce jako na kostele, která mapuje záchranu a příběhy kostelů v česko–německém příhraničí, v oblasti tzv. Sudet.

V roce 2009 ji vydává nezisková organizace MAS Český Západ – Místní partnerství ve spolupráci s městem Stříbro a Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem.

European Design Awards

V holandském Rotterdamu v rámci European Design Festivalu proběhlo letos 30. května slavnostní udělení cen European Design Awards. Pro Štěpánku Bláhovcovou, která se ve své tvorbě věnuje širokému spektru od grafického designu přes knižní ilustraci až po volné umění, jsou to hotové žně.

Publikace Práce jako na kostele získává nejvyšší ocenění, zlatou medaili, v kategorii knižní layout. Dalšími dvěma oceněními pro českou designérku jsou stříbrné medaile.

První v kategorii ilustrace za zpracování povídky Roalda Dahla Čubka. Jde o expresivní perokresby. Druhá v kategorii výroční zpráva za výroční zprávu pro občanské sdružení Meta. Ta je zpracována jako neexistující cvičebnice českého jazyka pro cizince.

V komisi European Design Awards zasedají zástupci 14 odborných časopisů z celé Evropy a celý festival je zaštítěn Mezinárodní Asociací grafického designu (ICOGRADA).

Počtem ocenění se Štěpánka Bláhovcová stala nejúspěšnějším zástupcem České republiky v této soutěži. Základem vítězné knihy Práce jako na kostele je diplomová práce Štěpánky Bláhovcové na Fakultě umění a designu UJEP.

„Když jsem přemýšlela o tom, co obnova kostelů pro současné obyvatele Sudet znamená, došla jsem k tématu kořenů. Z toho jsem vyšla při formálním řešení celé knihy – zdůrazňuji vrstvy, rozpad a skládání. Kniha se skládá jakoby z více částí, které spolu úzce souvisejí – každá formálně vychází z obsahu. Jsou to manuál, katalog, skicák nebo skládanka kostela,“ říká designérka.

„European Design Awards pro mě měly vždy dobrý zvuk. Moje radost je o to větší, že oceněny byly projekty, které a priori nevznikly jako ziskové. A opravdu velkým překvapením je pro mě to, že zrovna já jsem získala v jednom roce hned tři ocenění, což se za tři roky existence soutěže ještě žádnému Čechovi nepodařilo. To jsem nějak nečekala“, dodává Štěpánka Bláhovcová.