Obce, které se nemají čím pochlubit, se do soutěže Vesnice roku nikdy nepřihlásí.

Toto logické konstatování z úst místopředsedy hodnotící komise v Ústeckém kraji a starosty Hrušovan u Chomutova Petra Šmída zaznělo i během setkání hodnotitelů se zástupci vedení obce Zabrušany na Teplicku. A hrušovanský starosta dodává: „Všichni, kdo se přihlásili, jsou už teď vítězové.“ No, s tím jistě nelze než souhlasit…

Komise najezdí stovky kilometrů

Práce komise se rozběhla v těchto dnech naplno. Její členové z řad vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže musejí najet stovky a stovky kilometrů, aby mohli přímo v místě posoudit oprávněnost ambicí každé z přihlášených obcí na prestižní titul Vesnice roku 2010.

Vlasta Michálková je starostkou Zabrušan od roku 1988. „Nechtěla jsem, aby naše obce byly připojeny k Teplicím nebo Duchcovu,“ říká k tomu, co ji přivedlo do čela obce s místními částmi Želénky, Všechlapy, Štěrbina a Straky a více než jedenácti sty obyvateli.

Chtějí vědět, zda pracují dobře

Stejně jako jiní účastníci soutěže se chtějí Zabrušanští přihlášením se přesvědčit, zda svou práci na rozvoji obce dělají dobře. Starostka o to více, že s podzimními komunálními volbami ve funkci skončí.

Máte lidi na veřejně prospěšné práce? Má obec Fond rozvoje bydlení? A co možnost připojení k internetu? Jaký jste stanovili koeficient pro výpočet daně z nemovitosti? Jedna otázka stíhá druhou a hodina „výslechu“ vedeného osmičlennou komisí je pryč. Pak se vyráží na prohlídku.

„Na co jsme nejvíce hrdí? Že Zabrušany a Všechlapy máme kompletně zasíťované, povrchy hotové. A že jsme získali prostředky z 15 evropských ekomiliard na revitalizaci rybníka Heřman a celého prostoru kolem něj pro výstavbu rodinných domů,“ odpovídá Vlasta Michálková.
Předseda komise Karel Kopecký, starosta Horního Podluží na Děčínsku, které získalo titul Vesnice roku Ústeckého kraje v roce 2008, může být spokojen.

„Překvapilo mě, že ve všech dosud navštívených obcích udělali velký kus práce na budování infrastruktury. Ta je na velmi solidní úrovni,“ konstatuje.

Proč soutěž vznikla?

Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Seznam přihlášených obcí – Ústecký kraj
1. Březno, okres Chomutov, 1295 obyvatel
2. Brozany nad Ohří, Litoměřice, 1170
3. Cítoliby, Louny, 1037
4. Chodouny, Litoměřice, 629
5. Doubice, Děčín, 102
6. Dušníky, Litoměřice, 343
7. Koštice, Louny, 612
8. Libotenice, Litoměřice, 414
9. Líšťany, Louny, 446
10. Malé Žernoseky, Litoměřice, 727
11. Merboltice, Děčín, 171
12. Místo, Chomutov, 423
13. Mnetěš, Litoměřice, 525
14. Nová Ves v Horách, Most, 448
15. Račiněves, Litoměřice, 470
16. Radonice, Chomutov, 1215
17. Růžová, Děčín, 381
18. Siřejovice, Litoměřice, 280
19. Vražkov, Litoměřice, 410
20. Vrbice, Litoměřice, 530
21. Zabrušany, Teplice, 1118
22. Zubrnice, Ústí n. Labem, 218

V letošním, již 16. ročníku, se přihlásilo rekordních 361 obcí do 5250 obyvatel ze třinácti krajů České republiky. V Ústeckém kraji o titul Vesnice roku usiluje letos 22 obcí, přičemž 10 z nich je z Litoměřicka. Mezi nimi i Brozany nad Ohří, které v minulých letech v soutěži již uspěly.

Mezi hodnotící kritéria patří: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství přírodní prvky a péče o krajinu.

Od Zlaté stuhy po diplom

V rámci hodnocení krajských kol mohou obce získat některá z následujících ocenění: Zlatá stuha za vítězství v krajském kole, Modrá stuha za společenský život, Bílá stuha za činnost mládeže, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí, Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Dále mohou obce získat různá mimořádná ocenění a diplomy, například za vzorné vedení obecní knihovny, za vzorné vedení kroniky nebo za kvalitní květinovou výzdobu – tzv. Fulínovu cenu.

Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), Svaz měst a obcí ČR (SMO) a Ministerstvo zemědělství ČR (MZe). Spoluvyhlašovateli soutěže jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a příslušné kraje v případě krajských kol soutěže.

Předseda krajské hodnotící komise Karel Kopecký, starosta Horního Podluží na Děčínsku

Karel Kopecký, starosta Horního Podluží na Děčínsku