„Mnoho firem, které v roce 2009 spíše vyčkávaly, letos rozjíždějí projekty, pro něž budou potřebovat například překlady manuálů či dokumentace,“ říká David Matuška, ředitel překladatelské agentury CEET, která má významnou pobočku i v Ústí nad Labem.

Pokud chtějí překladatelské firmy v budoucnu uspět, musí využívat nové technologie. Díky nim jsou totiž překlady levnější, ale také rychlejší. Kvalita přitom zůstává stoprocentní.

„Jde zejména o tak zvané CAT nástroje neboli počítačem podporované překlady. Tyto nástroje překladatele upozorní na segmenty, jež už byly v minulosti přeložené. Za ně pochopitelně neúčtujeme plnou cenu,“ vysvětluje D. Matuška.

Tato speciální paměť je zároveň zárukou jednotné terminologie překladů.

„Zatímco v jiných oborech došlo během posledních deseti let k nárůstu cen o asi 20 procent, v překladatelské branži stouply ceny v průměru o pouhých 3,5 procenta. To tedy znamená, že překlady devalvují a jejich ekonomická výhodnost je nižší.

Pro udržení ziskovosti tak musí agentury udržovat krok s moderními technologiemi a práci stále zefektivňovat,“ cituje hodnocení Britů jedna z účastnic nedávné krakovské konference Monika Vítová.

Důležitá bude i lokalizace. A právě ta bude jedním z ústředních témat celosvětové konference o globalizaci a lokalizaci v překladech Gala 2010. Ta se uskuteční ve dnech 9. – 12. května v Praze.