Budjač zároveň objasňuje, že regionální rada měla stopnout jenom jejich část. Tyto finance teď ovšem v nemocnicích (KZ spravuje nemocnice v Ústí, Děčíně, Teplicích, Mostě a Chomutově) citelně chybí. Zároveň říká, že výběrová řízení jsou v pořádku a že společnost vše může doložit dokumentací. Deník měl také možnost tuto dokumentaci prostudovat.

Regionální rada tvrdí, že ve výběrovém řízení jsou nejasnosti, jaké konkrétně?
Nejprve je potřeba uvést na pravou míru, o kterém výběrovém řízení je vlastně řeč. Na počátku jsme vyhlásili výběrové řízení na zpracovatele projektu, který budeme předkládat do Regionálních operačních programů (ROP) kvůli evropskýcm dotacím. Teprve po přidělení dotací z ROP jsme vyhlásili samotnou veřejnou soutěž na modernizaci přístrojového vybavení nemocnic.

A kde Regionální rada, která o dotacích rozhoduje, nejasnosti objevila?
My se přeme o to, zda zpracovatel projektů není příliš drahý a také zda jsme při zadávání podmínek postupovali v souladu se zákonem. Tedy o to první výběrové řízení. Jenže oni místo, aby stopli vyplacení části dotací, jež se tohoto týkají, stopli nám dotace jako celek.

No dobře, ale jestliže je tedy nejasné výběrové řízení na zpracovatele projektů…
Ono vůbec není nejasné, my než jsme ho vůbec vyhlásili, nechali jsme si nezávislou právní firmou Rowan, jež se na tuto problematiku specializuje, zpracovat odborný posudek, zda to takto můžeme provést. A ta nám sdělila, že to je v pořádku.

Říkáte, že problém je pouze ve výběru zpracovatele projektů, ale byli jste napadáni i za samotnou modernizaci krajských nemocnic, kde je tedy problém?
Nikde. Ve skutečnosti jsme ve veřejné soutěži na dodavatele chtěli společnost, jež bude moci garantovat stálou cenu, solidní záruční lhůty, servis a kompletní dodávku.

Kritikové ovšem hovořili o špatné kvalitě nových přístrojů i o předražení té zakázky.
I kvůli těmto obviněním jsme si nechali zpracovat nezávislou firmou Bene Factum audit a ten dopadl dobře. Logicky, kdybychom si všechno pořádně nepřipravili, byli bychom sami proti sobě. Přístroje jsou moderní a naše nemocnice patří ke špičce v republice. Veřejná zakázka se zadává jako celek. Nelze ji rozkouskovat a dělat výběrové řízení zvlášť na kabely, zvlášť na žárovky, zvlášť na držák, nebo stůl. To bychom se nikdy nikam nedostali. Takže, což je hlavní, to takto nechce ani zákon. Zákon hovoří o celkovém objemu zakázky a z toho zadávání veřejné soutěže vychází. Ostatně, ani Regionální rada k tomuto neměla žádné připomínky při svých kontrolách. Ta výběrová řízení jsou v pořádku. Kdo chce, může se o tom přesvědčit sám.

Ale Regionální rada přeci požádala antimonopolní úřad o prošetření a říká, že to v pořádku není.
Regionální rada ve skutečnosti požádala antimonopolní úřad o vyjádření pouze k té první soutěži. Poté u nás provedli také sedm různých kontrol k soutěži druhé. Závěry z těchto kontrol jasně znějí, že vše v pořádku je. Vedoucí kontrolní skupiny byla Denisa Kleinová z Regionální rady. Já to vidím tak, že Regionální rada zpochybňuje svou vlastní práci. Nejhorší na tom ale je, že kvůli této uměle vyvolané kauze, KZ ztrácí dobré jméno.