Podle průzkumu Sdružení českých spotřebitelů by tento institut využilo 81 procent oslovených lidí. Významné úspory by to podle 84 procent respondentů přineslo zákazníkům, soudům i firmám. Zdánlivě jasnou věc však vůbec není jednoduché přenést do znění, jež by bylo přijatelné pro zástupce obou táborů.

Ministerstvo spravedlnosti muselo na pokyn legislativní rady první verzi předlohy přepracovat. „Zákon by přispěl ke kultivaci trhu, racionálnějšímu rozhodování soudů a rovnějšímu postavení spotřebitelů, jsem proto jeho jednoznačným zastáncem,“ uvedl poslanec Patrik Nacher (za ANO). Podotkl, že tuto úpravu má 17 států EU.

Shodné rozsudky

Argumenty předkladatele jsou jasné: spotřebitelé budou mít v legislativním procesu větší zastání, justice ušetří a především se dočkáme bezrozporných verdiktů. Nacher připomněl, že v době svého angažmá proti bankovním poplatkům evidoval případy, kdy v téže věci rozhodly soudy zcela opačně. To by hromadná žaloba vylučovala. Poškozené zákazníky by měly zastupovat neziskové organizace, které se v případě aktivního přihlašovacího principu (opt-in) prokážou podpisy deseti poškozených, u pasivního odhlašovacího (opt-out) jedním stem.

Zástupce České bankovní asociace Filip Hanzlík varoval před opt-outem, který by se ovšem mohl týkat jen bagatelních částek. „Můžeme se dočkat nátlakových a účelových žalob, které budou mít za cíl co nejvyšší mimosoudní vyrovnání nebo získání informací o žalovaném v rámci zpřístupnění důkazních prostředků,“ uvedl na včerejším semináři k tomuto tématu.

Advokát Michal Sylla poukázal na to, že hromadné žaloby soudní projednávání neurychlí. „Dnes je průměrná délka tohoto typu řízení u okresních soudů 276 dní, ministerstvo počítá s tím, že po přijetí zákona se zvýší 1,4krát,“ řekl.

Finanční otazníky

Zatím také není zřejmé, jak by se žalující organizace vypořádaly se soudními náklady v případě prohry. Kdyby při vyhrály, patřila by jim odměna až do výše 25 %. Tu by ale jako neziskové organizace nesměly čerpat. Náhradu pro klienty, kteří by se o ni nepřihlásili, by navíc inkasoval stát. Jen z této letmé rekapitulace je zřejmé, že ve sněmovně bude kolem zákona o hromadných žalobách hodně živo.