„Po nahlášení pohybu osob v kolejišti po patnácté hodině byla zjištěna krádež na výhybce č. 30 a 33. Dosud neznámý pachatel odcizil přes sto vrtulí a kroužků z kolejiště na výhybkách. Tím došlo k obecnému ohrožení, protože hrozilo nebezpečí roztažení kolejí. Předběžně byla škoda odhadnuta na 4 tisíce korun,“ uvedla mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková.

Podle Petra Zimandla, soudního znalce a zástupce přednosty Regionálního inspektorátu bezpečnosti železniční dopravy ČD v Ústí nad Labem, šlo o velmi nebezpečnou věc. „Rozebírání kovových částí výhybky a kolejí se nemusí vždy projevit na zabezpečovacím zařízení. V krajním případě může dojít i k vykolejení vlaku. Je velké štěstí, že v té chvíli nejel přes takto poškozenou výhybku žádný vlak,“ zdůraznil Zimandl.

Přes obě zloději rozebírané výhybky odjížděly z mosteckého nádraží vlaky z nástupiště 1.B, také z nástupiště 1, a přes jednu z napadených výhybek projížděly také vlaky z jedné koleje 2. nástupiště.

V lednu k podobné události došlo na okraji českolipského nádraží. Tam lapka u výhybky odstranil dva šrouby a utekl.