Soud zároveň vyzval věřitele, kteří chtějí uplatnit své pohledávky u United Energy, aby podali přihlášku. Teplárna je dceřinou firmou Energetického a průmyslového holdingu, v němž má po dvou pětinách J&T a skupina PPF, zbylou pětinu vlastní Daniel Křetínský.

Podáním insolvenčního návrhu pokračuje podle Martina Maňáka, ředitele komunikace Energetického a průmyslového holdingu (EPH) spor o dodávkách uhlí mezi teplárnou a skupinou Czech Coal. Mluvčí Czech Coal Gabriela Benešová podání insolvenčního návrhu včetně výše pohledávky potvrdila. „Je to obchodní záležitost mezi oběma firmami,“ uvedla.

Pohledávka 116 milionů korun vznikla podle Litvínovské uhelné v důsledku neuhrazení ceny v době splatnosti za uhlí dodané United Energy v listopadu a prosinci loňského roku. Další tři miliony korun činí údajně úrok z prodlení.

Zhruba čtyřletý spor se týká obchodního vztahu Czech Coal a United Energy, která požadovala, aby soud nařídil uhelné firmě dodávat i nadále teplárně uhlí. Těžaři totiž v roce 2006 smlouvu s provozovatelem teplárny vypověděli. Důvodem bylo podle Czech Coal dlouholeté neplnění závazků ze strany United Energy, která pak napadla vypovězení smlouvy u soudu.

Po podání výpovědi v roce 2006 přestal Czech Coal podle Maňáka smlouvu fakticky dodržovat a pod hrozbou přerušení dodávek uhlí jednostranně vnutil firmě United Energy krátkodobé, jednoroční kontrakty na dodávku uhlí s cenou vysoce převyšující úroveň průměrných tuzemských tržních cen. Od začátku letošního roku UE od Czech Coal už uhlí neodebírá.

„V důsledku odpírání dodávek uhlí ze strany Czech Coal a soustavného tlaku na razantní zvyšování cen uhlí byla UE nucena ukončit odběr uhlí od Czech Coal a zajistit si dodávky od jiných dodavatelů.

V loňském roce proto s vynaložením vysokých nákladů vybudovala novou uhelnou skládku, od ledna se podařilo uzavřít smlouvu se třemi jinými dodavateli hnědého uhlí,“ řekl už dříve Maňák.

Spory mezi oběma firmami jsou dlouhodobé a týkají se ceny uhlí. UE v minulosti patřila do skupiny J&T. S J&T a s elektrárenským gigantem ČEZ svádí Czech Coal dlouhodobý souboj o podíl na energetickém trhu.