Soud jim v lednu nevyhověl, ale manželé se odvolali ke krajskému soudu. Ten rozsudek okresního soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Vyplývá to z usnesení vyšší instance, podle kterého je nutné důsledněji přezkoumat provoz závodiště a doplnit dokazování, aby verdikt neměl vady.

Nové líčení má řešit i námitky žalobců, včetně měření hluku, které překročilo hygienické limity.

V Mostě platí od roku 2017 městská vyhláška regulující hlučné činnosti v Souši. Autodrom, vzniklý v 70. letech minulého století rekultivací výsypky bývalého uhelného dolu Vrbenský, vyhlášku považuje za diskriminační a právně se brání.