„Dne 5. 9. 2006 v časných ranních hodinách byla zahájena svým rozsahem ojedinělá akce, nazvaná Čistič proti pachatelům nelegálních obchodů s motorovou naftou. Po téměř roční přípravě provedli celníci a finanční policie razii též ve firmě Setadiesel kvůli podezření z krácení daně,“ uvedl Jiří Nejedlý z ústeckého celního ředitelství. Celní správa blokuje majetek firmy, což její chod paralyzuje, nemůže obchodovat, od září zrušila 50 pracovních míst,“ potvrdil člen představenstva Setadieselu Ladislav Mandík. „Pohledávka Unipetrolu je pokryta, má například v zástavě dvě čerpací stanice. Kvůli blokaci celníků se však svých práv nemůže domoci. Po zralé úvaze jsme se tedy nakonec s konkurzem ztotožnili,“ dodal Mandík. Na počátku kauzy je odběr vzorku tekutiny mobilní hlídkou celníků z cisterny, která vezla do Německa změkčovač epoxidových pryskyřic. Složení ale nápadně připomínalo naftu. Rozběhlo se vyše〜třování, na jehož konci byl zátah, kterého se zúčastnilo 150 celníků, 250 českých a 80 německých policistů. Při akci spolupracovali celníci z Drážďan a Lipska. Firma Setadiesel v roce 2004 obdržela povolení na přijímání a užívání výrobků osvobozených od spotřební daně. Konkrétně šlo o změkčovač epoxidových pryskyřic (ZEP). Zástupci společnosti ale podle ředitele celního odboru pátrání a dohledu Jiřího Treglera od počátku záměrně organizovali výrobu ZEP ve složení odpovídajícím požadavkům na motorovou naftu, která podléhá spotřební dani. ZEP přebíraly obchodní společnosti z ČR a SRN a dodávaly je na čerpací stanice, kde je prodávaly konečným spotřebitelům jako naftu, aniž by byla odvedena spotřební daň. “Pokud se prokáže trestná činnost, bylo její těžiště jistě mimo firmu Setadiesel. Policie již vyslechla na 70 svědků, některé až na Ostravsku. Potvrzuje to můj názor, že lidé ze Setadieselu se ničím neprovinili. Ve znaleckém posudku, který zadala finanční policie znalci v oboru chemie, je uvedeno, že tehdejší tisková zpráva neodpovídá realitě. My jsme vyráběli flotační činidlo, podle znalce jej není možné používat jako motorovou naftu,“ uvedl Mandík.