"Zprostili jsme je obžaloby na základě toho závěru, že jsme ve skutku uvedeném v obžalobě neshledali znaky trestného činu," řekl Peřich. Podle stávajícího trestního zákoníku by se musel pachatel takového trestného činu dopustit z hrubé nedbalosti, aby mohl být potrestán. Peřicha v této souvislosti uvedl, že by mělo být prokázáno bezohledné jednání pachatelů. Nic takového ale soud neshledal.

"Zhodnotili jsme, že oni si zřídili speciální komisi, kde přezkoumávali hodnotu akcií, nabídky, že se vypsalo výběrové řízení, že se dotazovali dalších externích lidí z finanční branže, že se to projednávalo na radě, v komisi, na zastupitelstvu. Už když tohle vše vyjmenovávám, je vidět, že úplně bezohlední nebyli," řekl soudce.

Znalec přizvaný policií v doplňujícím vyšetřování stanovil způsobenou škodu na devět až 14 milionů korun. "Celý objem prodeje činil zhruba 220 milionů, bylo by to tedy jen v řádu několika procent," řekl k rozsahu škod Peřich. "Navíc za situace, kdy město akcie získalo v 90. letech od státu zadarmo v rámci privatizace. Takže zisk byl pořád takový, že jim to skutečně není možné klást za vinu," dodal.

Soud už jednou o případu rozhodl v roce 2008 bez hlavního líčení, všechny obžalované osvobodil. Žalobkyně se ale odvolala.

Před soudcem stanulo devět z 11 tehdejších radních a tři zastupitelé. Pracovní skupina projednávala prodej více než 100.000 akcií teplárny United Energy, kterou vlastnilo město. Podle obžaloby vyhodnotila jako lepší nabídku, kde byla vyšší cena, před nabídkou s nižší cenou, kde by ale město mělo nárok na vyplacenou dividendu z akcií.