Jde o sošky z blíže nezjištěného materiálu, stativ, několik fotoaparátů a různé nářadí - vrtačka, šroubovák, multimetr a další. 

Podle kriminalistů věci pocházejí zřejmě z krádeží ze sklepů, bytů, domů či komor, a to ze starší zástavby Mostu, tedy z částí Podžatecká, Souš a Zahražany. Policisté se zároveň domnívají, že by se mohlo jednat o případy z poslední doby a majitelé krádež zatím neohlásili. "Je taky možné, že o odcizení věcí dosud nevědí," sdělila mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková.

Pokud někdo z fotografií pozná své věci, může zavolat na telefonní číslo kriminalistů 727 836 882 nebo 974 438 396, popřípadě na linku 158. Majitelé zajištěných věcí musí hodnověrným způsobem prokázat vlastnictví k těmto předmětům.