Dne 26. 4. 2007 prováděli strážníci kontrolní činnost v obci Obrnice. Od občanky zde přijali oznámení o nálezu uhynulého psa u jednoho z objektů bývalého nádraží. Na místě strážníci zjistili, že pes uložený do plastikového pytle mohl být utýrán. Své podezření proto oznámili Policii ČR, která dále v této věci koná. Za týrání se považuje například nucení zvířete k výkonům, které neodpovídají jeho fyzickému stavu a prokazatelně překračují jeho síly, omezování výživy zvířete včetně jeho napájení, podávání potravy obsahující příměsy, které mu způsobují bolest nebo používání předmětů tak, že působí klinicky zjevné poranění.