Z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů stíhá mostecká policie 48 letého muže z Mostu. Policie u něj při šetření jiné trestné činnosti činnosti při prohlídce nalezla sáček s bílou krystalickou látkou. Tu pak nechala podrobit odborné expertize. Při ní bylo zjištěno se jedná o vysoce čistý pervitin v množství větším jak 4 gramy. Obviněný je nyní ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost.