Okresní státní zastupitelství v Teplicích udělilo dne 25. 6. 2007 souhlas se zadržením jmenovaného jako osoby podezřelé ze spáchání trestného činu úvěrového podvodu, jehož se měl dopustit tím, že 22. 12. 2006 uzavřel s poškozenou společností leasingovou smlouvu na zakoupení osobního motorového vozidla. Na jejím základě mu pak byl poskytnut úvěr ve výši 73 800 korun. V současné době neplní její podmínky a jak bylo dále zjištěno, při jejím uzavírání uvedl nepravdivé informace o svém zaměstnavateli. V místě trvalého bydliště se Pavel Bláha údajně objevuje velmi zřídka a místo jeho aktuálního pobytu se dosud nepodařilo zjistit. Na předvolání k podání vysvětlení do současné doby nereagoval a není možné s ním navázat ani telefonický kontakt. Lze předpokládat, že se úmyslně vyhýbá kontaktu s orgány činnými v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že se hledaného Pavla Bláhu policii dosud nepodařilo zadržet, žádá o spolupráci veřejnost. Veškeré informace k současnému pobytu hledaného muže přijme kterákoli policejní služebna nebo policisté na lince 158.