Před trestním senátem vedeným předsedkyní Alexandrou Chrdleovou stanula šestice Vietnamců ve věku od 38 do 47 let, jimž v případě uznání viny hrozí pět až dvanáct let vězení. Pět mužů, z nichž dva pobývají ve vazební věznici, a jedna žena čelí obžalobě ze tří trestných činů: zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby, padělání a pozměňování nálepek k označení zboží a porušování práv k ochranné známce, obchodnímu jménu a chráněnému označení původu – ve všech případech dílem dokonaných a dílem ve stadiu přípravy. Zboží naštěstí zůstalo ve skladech; komanda celní správy totiž na skupinu udeřila 17. července 2007 dřív, než se nelegální obchody mohly naplno rozběhnout.

Škody v řádu desítek milionů

Cizinci, kteří v České republice žijí v Chebu, v České Lípě a v Praze, podle výsledků vyšetřování policistů a celníků vybudovali v západních Čechách, v hlavním městě a také v jeho nejbližším okolí rozsáhlou síť skladů a manufaktur, jejichž cílem bylo produkovat a uvádět na trh nelegální kuřivo. A to ve vskutku velkém rozsahu. Celkový únik na spotřební dani a dani z přidané hodnoty za dobu činnosti skupiny od června roku 2006 do července roku následujícího vyčíslila obžaloba na 64 690 950 Kč. Další škody za neoprávněné užití svých značek vyčíslili výrobci, dovozci a prodejci: kutnohorská tabačka jako největší z poškozených na 15 532 378 korun a 191 753 eur; společnost z pražského Smíchova nárokuje uhrazení 365 481 Kč.

Hlavní místa činnosti cigaretových podloudníků:
- Praha 4: Háje, Písnice, Kunratice
- Praha-západ: Ohrobec, Vestec, Jesenice-Horní Jirčany
- Mostecko: Vysoké Březno, Obrnice
- Chebsko: Odrava-Obilná, Hradiště u Chebu
- Karlovarsko: Hroznětín-Bystřice

Všichni muži i žena, kteří stanuli na lavici obžalovaných, využili svého práva odepřít výpověď; činnost, které je jim kladena za vinu, ani nijak nekomentovali. Většinou nemluvili ani při výsleších v přípravném řízení – a pokud přece jen někteří z nich něco přiznali, byli velmi struční. Vyšetřovatelé si jsou ale jistiti, že činnost této skupiny dopodrobna zmapovali. Kromě šestice, která je nyní souzena, se na její činnosti měli podílet i další tři Vietnamci, které se ale nepodařilo zadržet.

Obrovské zásoby pro nelegální výrobu

Ze zahraničí – převážně z Asie – dovezli podloudníci desítky tun tabáku. Podle dokumentů šlo většinou o tabákové listy, jejichž oficiálním použitím mělo být vykuřování skleníků. V dílničkách ale byly zpracovávány na řezaný tabák, využívaný ke zhotovení tabákových výrobků, které pak měly být uváděny na trh bez kolků nebo s jejich padělky. Přípravné dílny s drtičkami se nacházely především na Praze-západ: v pronajatých prostorách v Ohrobci a ve Vestci, kde se kromě řezačky nacházela i balírna. Srdcem nelegální výroby pak byla strojní linka ve Vysokém Březně na Mostecku.

Celkem se podle výpočtů kriminalistů podařilo podloudníkům vyrobit 16 467 564 kusů cigaret a dalších tabákových výrobků, nelegálně označených názvy renomovaných výrobků legálních producentů, které byly ve skladech připraveny k uvedení do oběhu. Vyšetřovatelé déle objevili připravené polotovary, které by umožňovaly vyrobit ještě další bezmála dvojnásobné množství – konkrétně 30 132 436 cigaret. Ani to ale nejsou konečná čísla. Padělatelé měli i velké zásoby surovin: vedle tabáku také dalších komponentů potřebných pro zdárnou kompletaci padělků: rolí papíru, filtrů, pásek, kartonů, celofánových fólií, hliníkových fólií do krabiček, ale i lepidla či etiket a sáčků na volně sypaný tabák. Ve skladech Chebsku si také připravili 164 175 padělaných tabákových nálepek – tzv. kolků – v hodnotě přesahující devět milionů korun. Těmi podle obžaloby označili 235 krabiček a 9312 kartonů.

Padělatelé měli podle zjištění vyšetřovatelů propracovaný i systém dopravy. Suroviny, polotovary i výrobky převáželi mezi jednotlivými místy svého působení nejčastěji dodávkovým vozem Fiat Ducato, který ovšem nejezdil osamoceně. Před ním ještě členové skupiny vyjížděli osobním vozem, který měl zmapovat, zda se u silnice nenacházejí hlídky policistů nebo celníků, kteří by náklad mohli podrobit kontrole. Ani taková míra opatrnosti ale padělatelům nepomohla k tomu, aby své počínání utajili.

Slyšeni budou také utajení svědci

Soudní projednávání podobných kauz bývá poměrně rozvleklé. Předsedkyně senátu Chrdleová sice vytvořila časový prostor pro výpovědi obžalovaných – protože však oprávněně předpokládala, že vypovídat odmítnou, naplánovala do konce tohoto týdne procházení listinných důkazů. Od 1. prosince pak dojde na výslechy svědků, po nichž budou následovat vyjádření znalců. Líčení, při kterém mají vystoupit také dva utajení svědci, je zatím rozvrhnuto do poloviny prosince.